اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی تقوی

آزمایشگاه تشخیص طبی تقوی

  • آدرس تهران - خیابان تهران پارس - خیابان تیر انداز - ساختمان پزشکان - شماره 341
  • تلفن 77702854,2212346

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی تقوی


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی تقوی

  • تهران - خیابان تهران پارس - خیابان تیر انداز - ساختمان پزشکان - شماره 341
  • 77702854, 2212346