اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیوژی مبنای دانش

آزمایشگاه پاتوبیوژی مبنای دانش

  • آدرس تهران - اتوبان ارتش - شهرک لاله - مقابل بازار میوه وتربار - پلاک 7
  • تلفن 22193018

درباره آزمایشگاه پاتوبیوژی مبنای دانش


آدرس آزمایشگاه پاتوبیوژی مبنای دانش

  • تهران - اتوبان ارتش - شهرک لاله - مقابل بازار میوه وتربار - پلاک 7
  • 22193018