اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ابن سینا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ابن سینا

  • آدرس تهران - خیابان شهید مطهری - نرسیده به خیابان شریعتی - پلاک 13 - طبقه اول
  • تلفن 88419017

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی ابن سینا


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی ابن سینا

  • تهران - خیابان شهید مطهری - نرسیده به خیابان شریعتی - پلاک 13 - طبقه اول
  • 88419017