اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه خیریه امام سجاد

آزمایشگاه درمانگاه خیریه امام سجاد

  • آدرس تهران - خیابان خاوران - شهرک کاروان - 20 متری امام خمینی - در مانگاه خیریه امام سجاد - پلاک2
  • تلفن 33860090

درباره آزمایشگاه درمانگاه خیریه امام سجاد


آدرس آزمایشگاه درمانگاه خیریه امام سجاد

  • تهران - خیابان خاوران - شهرک کاروان - 20 متری امام خمینی - در مانگاه خیریه امام سجاد - پلاک2
  • 33860090