اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

  • آدرس تهران - بلوار کشاورز - بین خیابان کار گر و جمال زاده - پلاک111
  • تلفن 66427789

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

  • تهران - بلوار کشاورز - بین خیابان کار گر و جمال زاده - پلاک111
  • 66427789