اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتراطهری

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتراطهری

  • آدرس تهران - خیابان فتحی شقاقی - روبروی داروخانه سبز - پلاک 43 - واحد1
  • تلفن 88102955

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی دکتراطهری


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی دکتراطهری

  • تهران - خیابان فتحی شقاقی - روبروی داروخانه سبز - پلاک 43 - واحد1
  • 88102955