اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تخت جمشید

آزمایشگاه تخت جمشید

  • آدرس تهران - خیابان بهار شمالی - نبش کوچه مزین الدوله - شماره 245
  • تلفن 77535858

درباره آزمایشگاه تخت جمشید


آدرس آزمایشگاه تخت جمشید

  • تهران - خیابان بهار شمالی - نبش کوچه مزین الدوله - شماره 245
  • 77535858