اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی طب الرضا(ع

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی طب الرضا(ع

  • آدرس تهران - بلوارابوذر - پل دوم - بلوارائمه اطهار - خیابان شهید باقری - پلاک 1
  • تلفن 33101478

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی طب الرضا(ع


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی طب الرضا(ع

  • تهران - بلوارابوذر - پل دوم - بلوارائمه اطهار - خیابان شهید باقری - پلاک 1
  • 33101478