آزمایشگاه شهید لواسانی

آزمایشگاه شهید لواسانی

  • آدرس تهران - انتهای اتوبان تهران نو - خیابان دماوند - بعداز سه راه آزمایشگاه
  • تلفن 77349011,17

درباره آزمایشگاه شهید لواسانی


آدرس آزمایشگاه شهید لواسانی

  • تهران - انتهای اتوبان تهران نو - خیابان دماوند - بعداز سه راه آزمایشگاه
  • 77349011, 17