آزمایشگاه شهید سلیمانی

آزمایشگاه شهید سلیمانی

  • آدرس تهران - شهرری - خیابان فدائیان اسلام - نرسیده به سه راه ورامین - روبروی پمپ بنزین
  • تلفن 55900011,12

درباره آزمایشگاه شهید سلیمانی


آدرس آزمایشگاه شهید سلیمانی

  • تهران - شهرری - خیابان فدائیان اسلام - نرسیده به سه راه ورامین - روبروی پمپ بنزین
  • 55900011, 12