اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی حکیم فارابی

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی حکیم فارابی

  • آدرس تهران - اسلامشهر - روبروی شهرک سالور - نبش کوچه شمشاد - پلاک 57
  • تلفن 56479253

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی حکیم فارابی


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی حکیم فارابی

  • تهران - اسلامشهر - روبروی شهرک سالور - نبش کوچه شمشاد - پلاک 57
  • 56479253