اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی داریوش

آزمایشگاه تشخیص طبی داریوش

  • آدرس تهران - گلبرگ غربی - روبروی 16 متری اول جنوبی - جنب داروخانه دکترموسوی - ساختمان سحر - پلاک 396
  • تلفن 44204038

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی داریوش


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی داریوش

  • تهران - گلبرگ غربی - روبروی 16 متری اول جنوبی - جنب داروخانه دکترموسوی - ساختمان سحر - پلاک 396
  • 44204038