اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه امام زاده حسن

آزمایشگاه درمانگاه امام زاده حسن

  • آدرس تهران - خیابان قزوین - خیابان امین الملک - روبروی آستان امام زاده حسن (ع)
  • تلفن 55144959

درباره آزمایشگاه درمانگاه امام زاده حسن


شبانه روزی

آدرس آزمایشگاه درمانگاه امام زاده حسن

  • تهران - خیابان قزوین - خیابان امین الملک - روبروی آستان امام زاده حسن (ع)
  • 55144959