اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پل رومی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پل رومی

  • آدرس تهران - خیابان شریعتی - چهار راه پل رومی - بن بست سینا - پلاک1731
  • تلفن 22244527,22244528

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی پل رومی


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پل رومی

  • تهران - خیابان شریعتی - چهار راه پل رومی - بن بست سینا - پلاک1731
  • 22244527, 22244528