اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه شفا ورامین

آزمایشگاه شفا ورامین

  • آدرس تهران - ورامین - میدان امام خمینی - خیابان 15 خرداد - روبروی بازرگانی تانیا - پلاک 66 ̨ - مجتمع پزشکی مادران
  • تلفن 36296001,36296004

درباره آزمایشگاه شفا ورامین


آدرس آزمایشگاه شفا ورامین

  • تهران - ورامین - میدان امام خمینی - خیابان 15 خرداد - روبروی بازرگانی تانیا - پلاک 66 ̨ - مجتمع پزشکی مادران
  • 36296001, 36296004