اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی دکترقنبری

آزمایشگاه تشخیص طبی دکترقنبری

  • آدرس تهران - سی متری جی - نبش خیابان قلیچ خانی - روبروی بانک مسکن - پلاک 40
  • تلفن 66632826

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی دکترقنبری


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی دکترقنبری

  • تهران - سی متری جی - نبش خیابان قلیچ خانی - روبروی بانک مسکن - پلاک 40
  • 66632826