اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی حکیمیه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی حکیمیه

  • آدرس تهران - حکیمیه بلواربهار - پلاک 50
  • تلفن 77308767,7305101

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی حکیمیه


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی حکیمیه

  • تهران - حکیمیه بلواربهار - پلاک 50
  • 77308767, 7305101