آزمایشگاه خادم

آزمایشگاه خادم

  • آدرس تهران - خیابان مقدس اردبیلی - جنب داروخانه پسیان - پلاک 148 - طبقه 2 غربی
  • تلفن 22051057

درباره آزمایشگاه خادم


آدرس آزمایشگاه خادم

  • تهران - خیابان مقدس اردبیلی - جنب داروخانه پسیان - پلاک 148 - طبقه 2 غربی
  • 22051057