اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتولوژی درمانگاه شبانه روزی پانزده شعبان

آزمایشگاه پاتولوژی درمانگاه شبانه روزی پانزده شعبان

  • آدرس تهران - خیابان 17 شهریور جنوبی - پائین تر از تیر دوقلو - روبروی شیرخوارگاه شبیر
  • تلفن 55333390

درباره آزمایشگاه پاتولوژی درمانگاه شبانه روزی پانزده شعبان


آدرس آزمایشگاه پاتولوژی درمانگاه شبانه روزی پانزده شعبان

  • تهران - خیابان 17 شهریور جنوبی - پائین تر از تیر دوقلو - روبروی شیرخوارگاه شبیر
  • 55333390