اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آْزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی ولیعصر (عج نیروی هوائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

آْزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی ولیعصر (عج نیروی هوائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  • آدرس تهران - میدان فلسطین - خیابان برادران مظفرشمالی - درمانگاه شبانه روزی ولیعصر (عج)
  • تلفن 88804002

درباره آْزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی ولیعصر (عج نیروی هوائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


هیچ کدام از بیمه ها را پشتیبانی نمی کند.

آدرس آْزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی ولیعصر (عج نیروی هوائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  • تهران - میدان فلسطین - خیابان برادران مظفرشمالی - درمانگاه شبانه روزی ولیعصر (عج)
  • 88804002