آزمایشگاه مفید

آزمایشگاه مفید

  • آدرس تهران - خیابان دکتر شریعتی - بالاتراز حسینیه ارشاد
  • تلفن 22227021,22227029

درباره آزمایشگاه مفید


آدرس آزمایشگاه مفید

  • تهران - خیابان دکتر شریعتی - بالاتراز حسینیه ارشاد
  • 22227021, 22227029