آزمایشگاه بیمارستان کوثر

آزمایشگاه بیمارستان کوثر

  • آدرس ایلام - بلوار امام علی (ع)
  • تلفن 08432224970,08432224975

درباره آزمایشگاه بیمارستان کوثر


آدرس آزمایشگاه بیمارستان کوثر

  • ایلام - بلوار امام علی (ع)
  • 08432224970, 08432224975