آزمایشگاه دکترسلطانپور

آزمایشگاه دکترسلطانپور

  • آدرس تهران - کوی نصر (گیشا) - بین خیابان 12 و 14 - ساختمان خاتم - بالای بانک مسکن
  • تلفن 88289975,88289976

درباره آزمایشگاه دکترسلطانپور


آدرس آزمایشگاه دکترسلطانپور

  • تهران - کوی نصر (گیشا) - بین خیابان 12 و 14 - ساختمان خاتم - بالای بانک مسکن
  • 88289975, 88289976