اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه جهان کودک

آزمایشگاه جهان کودک

  • آدرس تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان کیش - پلاک 44 واحد55
  • تلفن 88770190

درباره آزمایشگاه جهان کودک


آدرس آزمایشگاه جهان کودک

  • تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان کیش - پلاک 44 واحد55
  • 88770190