اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی آرژانتین

آزمایشگاه تشخیص طبی آرژانتین

  • آدرس میدان آرژانتین - خیابان الوند - جنب بیمارستان کسری - ابتدای کوچه آفرین - پلاک 36
  • تلفن 88671181

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی آرژانتین


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی آرژانتین

  • میدان آرژانتین - خیابان الوند - جنب بیمارستان کسری - ابتدای کوچه آفرین - پلاک 36
  • 88671181