آزمایشگاه تشخیصی طبی شفا

  • آدرس تهران - ورامین - میدان امام خمینی - کوچه شهیدان مرتضی و مصطفی اکبری - مجتمع پزشکی مادران
  • تلفن 36296001

درباره آزمایشگاه تشخیصی طبی شفا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه تشخیصی طبی شفا
  • تهران - ورامین - میدان امام خمینی - کوچه شهیدان مرتضی و مصطفی اکبری - مجتمع پزشکی مادران
  • 36296001
مجوز ها و تاییدیه ها