اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیصی طبی شفا

آزمایشگاه تشخیصی طبی شفا

  • آدرس تهران - ورامین - میدان امام خمینی - کوچه شهیدان مرتضی و مصطفی اکبری - مجتمع پزشکی مادران
  • تلفن 36296001

درباره آزمایشگاه تشخیصی طبی شفا


آدرس آزمایشگاه تشخیصی طبی شفا

  • تهران - ورامین - میدان امام خمینی - کوچه شهیدان مرتضی و مصطفی اکبری - مجتمع پزشکی مادران
  • 36296001