اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صفا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صفا

  • آدرس تهران - میدان امام حسین - خیابان هفده شهریور - پلاک 235
  • تلفن 77501857

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی صفا


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی صفا

  • تهران - میدان امام حسین - خیابان هفده شهریور - پلاک 235
  • 77501857