اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بینا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بینا

  • آدرس تهران - میدان هاشمی - ابتدای هاشمی شرقی - روبروی بانک رفاه - پلاک 1003
  • تلفن 66898423

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی بینا


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی بینا

  • تهران - میدان هاشمی - ابتدای هاشمی شرقی - روبروی بانک رفاه - پلاک 1003
  • 66898423