اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه شهباز

آزمایشگاه شهباز

  • آدرس تهران - خیابان 17شهریور - ایستگاه خاقانی - پلاک 1450 - ساختمان ایزد
  • تلفن 33727155

درباره آزمایشگاه شهباز


آدرس آزمایشگاه شهباز

  • تهران - خیابان 17شهریور - ایستگاه خاقانی - پلاک 1450 - ساختمان ایزد
  • 33727155