اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کاوه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کاوه

  • آدرس تهران - خیابان دولت - تقاطع کاوه - پلاک 244
  • تلفن 22553588,22570570

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی کاوه


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی کاوه

  • تهران - خیابان دولت - تقاطع کاوه - پلاک 244
  • 22553588, 22570570