اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی گیشا

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی گیشا

  • آدرس تهران - ابتدای کوی نصر - خیابان دوم - پلاک28
  • تلفن 88253553

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی گیشا


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی گیشا

  • تهران - ابتدای کوی نصر - خیابان دوم - پلاک28
  • 88253553