آزمایشگاه ضیائیان

آزمایشگاه ضیائیان

  • آدرس تهران - خیابان قزوین - دوراهی قپان - میدان ابوذر - بیست متری ابوذر - مرکزآموزشی درمانی ضیائیان
  • تلفن 55176814,55176810

درباره آزمایشگاه ضیائیان


آزمایشگاه و پاتولوژی

آدرس آزمایشگاه ضیائیان

  • تهران - خیابان قزوین - دوراهی قپان - میدان ابوذر - بیست متری ابوذر - مرکزآموزشی درمانی ضیائیان
  • 55176814, 55176810