آزمایشگاه ضیائیان

  • آدرس تهران - خیابان قزوین - دوراهی قپان - میدان ابوذر - بیست متری ابوذر - مرکزآموزشی درمانی ضیائیان
  • تلفن 55176814 , 55176810

درباره آزمایشگاه ضیائیان


آزمایشگاه و پاتولوژی

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه ضیائیان
  • تهران - خیابان قزوین - دوراهی قپان - میدان ابوذر - بیست متری ابوذر - مرکزآموزشی درمانی ضیائیان
  • 55176814 - 55176810
مجوز ها و تاییدیه ها