آزمایشگاه بیمارستان هدایت

آزمایشگاه بیمارستان هدایت

  • آدرس تهران - قلهک – خیابان یخچال – خیابان هدایت – بیمارستان هدایت
  • تلفن 22544173,6

درباره آزمایشگاه بیمارستان هدایت


آدرس آزمایشگاه بیمارستان هدایت

  • تهران - قلهک – خیابان یخچال – خیابان هدایت – بیمارستان هدایت
  • 22544173, 6