اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه امیر

آزمایشگاه امیر

  • آدرس تهران - خیابان آذربایجان - بین گلشن و پیروز - پلاک 178 - طبقه اول و دوم
  • تلفن 66424071

درباره آزمایشگاه امیر


آدرس آزمایشگاه امیر

  • تهران - خیابان آذربایجان - بین گلشن و پیروز - پلاک 178 - طبقه اول و دوم
  • 66424071