گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه امیر

  • آدرس تهران - خیابان آذربایجان - بین گلشن و پیروز - پلاک 178 - طبقه اول و دوم
  • تلفن 66424071

درباره آزمایشگاه امیر


مجوز ها و تاییدیه ها