آزمایشگاه امیر

  • آدرس تهران - خیابان آذربایجان - بین گلشن و پیروز - پلاک 178 - طبقه اول و دوم
  • تلفن 66424071

درباره آزمایشگاه امیر


آدرس آزمایشگاه امیر
  • تهران - خیابان آذربایجان - بین گلشن و پیروز - پلاک 178 - طبقه اول و دوم
  • 66424071
مجوز ها و تاییدیه ها