اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی هما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی هما

  • آدرس تهران - پونک - خیابان سردارجنگل - بعداز35متری گلستان - پلاک 2 - طبقه همکف
  • تلفن 44439648,4439650

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی هما


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی هما

  • تهران - پونک - خیابان سردارجنگل - بعداز35متری گلستان - پلاک 2 - طبقه همکف
  • 44439648, 4439650