اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروغ

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروغ

  • آدرس تهران - تهرانپارس - بین فلکه سوم وچهارم - بین 212و214 شرقی - پلاک 437
  • تلفن 77388095

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروغ


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروغ

  • تهران - تهرانپارس - بین فلکه سوم وچهارم - بین 212و214 شرقی - پلاک 437
  • 77388095