اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیاوران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیاوران

  • آدرس تهران - خیابان نیاوران - خیابان شهیدباهنر - چهاراه کامرانیه - پلاک 54 - طبقه دوم
  • تلفن 22291677

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیاوران


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیاوران

  • تهران - خیابان نیاوران - خیابان شهیدباهنر - چهاراه کامرانیه - پلاک 54 - طبقه دوم
  • 22291677