اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر صالحیان

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر صالحیان

  • آدرس تهران - میدان توحید - بین پیروز و خیابان فرصت - خیابان طوسی - کوچه شهیدحاج رضائی - پلاک 3
  • تلفن 88647905,88647907

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر صالحیان


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر صالحیان

  • تهران - میدان توحید - بین پیروز و خیابان فرصت - خیابان طوسی - کوچه شهیدحاج رضائی - پلاک 3
  • 88647905, 88647907