اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیو لوژی ویلسون

آزمایشگاه پاتوبیو لوژی ویلسون

  • آدرس تهران - میدان شوش - ضلع شمال شرقی - طبقه فوقانی کفش ملی - پلاک5
  • تلفن 33564474,33136060

درباره آزمایشگاه پاتوبیو لوژی ویلسون


آدرس آزمایشگاه پاتوبیو لوژی ویلسون

  • تهران - میدان شوش - ضلع شمال شرقی - طبقه فوقانی کفش ملی - پلاک5
  • 33564474, 33136060