آزمایشگاه قلهک-تشخیص طبی

آزمایشگاه قلهک-تشخیص طبی

  • آدرس تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از دو راهی قلهک - جنب پارک کودک
  • تلفن 22610613,22610513

درباره آزمایشگاه قلهک-تشخیص طبی


آدرس آزمایشگاه قلهک-تشخیص طبی

  • تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از دو راهی قلهک - جنب پارک کودک
  • 22610613, 22610513