اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی بهنود

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی بهنود

  • آدرس تهران - حسن آباد - بلوارامام خمینی - جنب بانک تجارت - پلاک 1323
  • تلفن 56225256

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی بهنود


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی بهنود

  • تهران - حسن آباد - بلوارامام خمینی - جنب بانک تجارت - پلاک 1323
  • 56225256