آزمایشگاه بیمارستان مهر

  • آدرس تهران - خیابان ولیعصر - خیابان زرتشت غربی - بیمارستان مهر
  • تلفن 88969157

درباره آزمایشگاه بیمارستان مهر


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه بیمارستان مهر
  • تهران - خیابان ولیعصر - خیابان زرتشت غربی - بیمارستان مهر
  • 88969157
مجوز ها و تاییدیه ها