اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه بیمارستان مهر

آزمایشگاه بیمارستان مهر

  • آدرس تهران - خیابان ولیعصر - خیابان زرتشت غربی - بیمارستان مهر
  • تلفن 88969157

درباره آزمایشگاه بیمارستان مهر


آدرس آزمایشگاه بیمارستان مهر

  • تهران - خیابان ولیعصر - خیابان زرتشت غربی - بیمارستان مهر
  • 88969157