اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو

  • آدرس تهران - خیابان وزراء - خیابان سی دوم - پلاک15موسوم به ساختمان بهرام - طبقه 2
  • تلفن 88208442

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو

  • تهران - خیابان وزراء - خیابان سی دوم - پلاک15موسوم به ساختمان بهرام - طبقه 2
  • 88208442