اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی قانون

آزمایشگاه تشخیص طبی قانون

  • آدرس تهران - بزرگراه حکیم غرب - بعداز اشرفی اصفهانی - ابتدای خیابان بهاران - ساختمان سپید - پلاک1
  • تلفن 44085522

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی قانون


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی قانون

  • تهران - بزرگراه حکیم غرب - بعداز اشرفی اصفهانی - ابتدای خیابان بهاران - ساختمان سپید - پلاک1
  • 44085522