آزمایشگاه دکتر پاکنهاد

آزمایشگاه دکتر پاکنهاد

  • آدرس خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان طالقانی - نبش خیابان مفتح یک - ساختمان حکیم
  • تلفن 05632227399

درباره آزمایشگاه دکتر پاکنهاد


آدرس آزمایشگاه دکتر پاکنهاد

  • خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان طالقانی - نبش خیابان مفتح یک - ساختمان حکیم
  • 05632227399