اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی کیانشهر

آزمایشگاه تشخیص طبی کیانشهر

  • آدرس تهران - شهرک کیانشهر - نبش خیابان سیامک - پلاک 51 - طبقه 2
  • تلفن 33605252

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی کیانشهر


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی کیانشهر

  • تهران - شهرک کیانشهر - نبش خیابان سیامک - پلاک 51 - طبقه 2
  • 33605252