اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه احسان

آزمایشگاه احسان

  • آدرس تهران - تهرانپارس - خیابان جشنواره - خاک سفید - لیستگاه تپه - نبش خیابان زمرد - پلاک 5
  • تلفن 77339354,7324131

درباره آزمایشگاه احسان


آدرس آزمایشگاه احسان

  • تهران - تهرانپارس - خیابان جشنواره - خاک سفید - لیستگاه تپه - نبش خیابان زمرد - پلاک 5
  • 77339354, 7324131