اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیو لوژی نعمت آباد

آزمایشگاه پاتوبیو لوژی نعمت آباد

  • آدرس تهران - بزرگراه آیت اله سعیدی - نعمت آباد - 20 متری طالقانی - خیابان 10 متری - کوی بریان - پلاک 10
  • تلفن 55866715

درباره آزمایشگاه پاتوبیو لوژی نعمت آباد


آدرس آزمایشگاه پاتوبیو لوژی نعمت آباد

  • تهران - بزرگراه آیت اله سعیدی - نعمت آباد - 20 متری طالقانی - خیابان 10 متری - کوی بریان - پلاک 10
  • 55866715