اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی منجی

آزمایشگاه تشخیص طبی منجی

  • آدرس تهران - خیابان مقدسی اردبیلی - جنب داروخانه پسیان - پلاک 132
  • تلفن 22051053,57

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی منجی


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی منجی

  • تهران - خیابان مقدسی اردبیلی - جنب داروخانه پسیان - پلاک 132
  • 22051053, 57