اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعید

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعید

  • آدرس تهران - ضرابخانه - خیابان پاسداران - خیابان رفیق دوست - (دشتستان دهم) - پلاک 2
  • تلفن 22863368

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعید


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعید

  • تهران - ضرابخانه - خیابان پاسداران - خیابان رفیق دوست - (دشتستان دهم) - پلاک 2
  • 22863368